[rev_slider homepage]
WAT IS YOEPY?

Een sociaal medium ´met zijwieltjes´

Sociale media spelen tegenwoordig een grote rol in ons dagelijkse leven.

Chatten met anderen, nieuwtjes, informatie en meningen delen op online platforms is leuk en erg populair. Maar zoals we inmiddels weten is het gebruik niet zonder risico´s. Het bewaken van je persoonlijke gegevens is steeds belangrijker geworden. Commerciële bedrijven, maar ook criminelen gebruiken sociale media. Partijen die niet altijd zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van anderen. Het is dus belangrijk om goed te weten wat je online wel en wat je beter niet kunt doen.

Tegenwoordig leren kinderen op school over mediawijsheid. En net als bij fietsen, leer je dat het beste door veel te oefenen. Op Yoepy kan dat. Yoepy is een veilig online sociaal platform waar kinderen kunnen oefenen, een sociaal platform ´met zijwieltjes’ waar ze zich kunnen bekwamen in zelf omgaan met sociale media. Kinderen kunnen berichten en foto’s met elkaar delen, chatten en groepen en vrienden maken in een besloten online omgeving. Yoepy is alleen toegankelijk voor kinderen.

De Stichting Yoepy Nederland stelt het ‘Yoepy-platform’ ter beschikking aan scholen in het primair onderwijs. Aanmelding op Yoepy gaat via de school. Leerlingen en leerkrachten krijgen een account en kunnen met elkaar communiceren in de groep van de klas. Ouders worden op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief, maar kunnen zelf niet mee op Yoepy.

Alles wat zich op Yoepy afspeelt wordt gemonitord door deskundigen die kunnen ingrijpen als dat nodig is. En kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf melding maken van ongepast gedrag door andere kinderen op Yoepy middels een ‘scheidsrechter’.

 

Waarom kiezen voor Yoepy?

Yoepy is....

… veilig
Aanmelden op Yoepy gaat via de school. Nadat alle gegevens gecontroleerd en ingevoerd zijn worden de kinderen op Yoepy meteen met hun klasgenootjes ingedeeld in een eigen klasgroep. Zo ontstaat een online klaslokaal waar ze elkaar allemaal kennen en waar ze met de leerkracht en elkaar kunnen chatten. Alle berichten in deze klasgroep kunnen door de leerkracht en alle kinderen in de klas gelezen worden.
…inspirerend

Op Yoepy zal regelmatig aansprekende en waardevolle informatie geplaatst worden over bijvoorbeeld sport, jeugdboeken, jeugdmusea, gezondheid, slimme games, mediawijsheid e.d.
Yoepy is niet toegankelijk voor bedrijven. Daarom zal Yoepy vrij zijn van reclames en commerciële boodschappen. Op Yoepy kun je wel onderwerpen verwachten die kunnen bijdragen aan een bredere ontwikkeling van kinderen. 
…voor kinderen op de basisschool

Yoepy is voor basisschoolkinderen van 8 t/m 13 jaar. Vanaf 6 jaar leren kinderen lezen en schrijven en kunnen ze op Yoepy aan de slag. Als ze de basisschool verlaten zullen ze oud en mediawijs genoeg zijn om een openbaar social media account aan te maken. Zo bereidt Yoepy kinderen voor op Facebook waar je vanaf je dertiende een eigen profiel mag hebben.

…van kinderen op de basisschool

Alle teksten en foto’s die op Yoepy geplaatst worden blijven eigendom van het kind. Yoepy zal deze nooit en te nimmer gebruiken voor andere doeleinden noch delen met andere partijen. Wanneer het kind, de ouders of de school foto’s of teksten wil verwijderen, kan dat op verzoek door Yoepy gedaan worden.

 

Waarom kiezen voor Yoepy?

Informatie voor scholen

Mediawijsheid is een actueel thema, met name in het onderwijs. Yoepy biedt het onderwijs de mogelijkheid om de kinderen wegwijs te maken op Sociale Media door ervaring op te doen in een beschermde omgeving. Yoepy heeft daarnaast een aantal lessen ontwikkeld om de kinderen stap voor stap kennis te laten maken met Yoepy en sociale media.

Leerkrachten krijgen ook een account op Yoepy, maar met die beperking dat zij alleen maar kunnen communiceren in de groep van hun eigen klas. Het platform is er met name voor de kinderen. De kinderen kunnen alleen in de groep communiceren met de leraar. De leraar kan dus niet 1-op-1 communiceren met kinderen en ook met hen geen ‘vrienden’ worden. Op deze manier kan de leraar Yoepy wel als communicatiemiddel gebruiken in de klas. De groep op Yoepy wordt op die manier een online klaslokaal!

Ook de school krijgt een groep. Hierin kan bijvoorbeeld de directie communiceren naar alle leerlingen. En ook hier geldt weer dat de directie niet de mogelijkheid krijgt om direct met één kind te communiceren en om ‘vriend’ te worden via Yoepy.

De kinderen communiceren vrij binnen de doelgroep maar wel in een beschermde omgeving.

Zo heeft Yoepy systemen die actief het gebruik van bepaalde niet gewenste woorden checkt en vervangt door een *. En er wordt gebruik gemaakt van filters om foto’s die niet gepast zijn, vroegtijdig te op te sporen.

 

Daarnaast is er toezicht op en aanpak van pestgedrag op Yoepy. Wanneer kinderen eenmaal online zijn op Yoepy, kunnen ze de button ‘Scheidsrechter’ gebruiken om ongewenst gedrag te melden. Yoepy koppelt dit terug naar een daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon op de betreffende school, opdat vervelende situaties in de kiem gesmoord kunnen worden.

De inschrijving gebeurt via school, zodat alleen kinderen die gekoppeld zijn aan een school en een klas op Yoepy komen. Kinderen krijgen na voltooiing van de inschrijving een persoonlijke login code, waarmee ze direct op Yoepy kunnen. Om goed van start te gaan beginnen ze gezamenlijk met een les om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.

Yoepy zal zelf interessante en inspirerende inhoud toevoegen aan de website. Het doel is om op de doelgroep gerichte informatie aan te bieden. Het kan overal over gaan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld nieuws, lezen, sport, muziek, techniek & wetenschap, (educatieve) spellen, cultuur en gezondheid. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de verschillende leeftijdsgroepen die binnen de doelgroep bestaan.

Scholen, maar ook ouders en de kinderen zelf, kunnen zich actief mengen in het samenstellen en tot stand komen van interessante en aansprekende content op Yoepy.

Waarom kiezen voor Yoepy?

Informatie voor ouders

Weet jij wat jouw kinderen doen op internet? Heb jij de computer zodanig ingesteld dat ze geen nare filmpjes tegenkomen? Of op sex-sites rondsurfen? Is die leuke jongen van 12 met wie jouw dochter al een tijdje chat, wel echt een leuke jongen van 12? Heeft je kind een account op een van de vele Sociale Media platforms? Wist je dat in Nederland een kind pas op Facebook mag vanaf 13 jaar? Veel kinderen hebben een Facebook account, ondanks de leeftijdsrestricties. Of ze zitten op Twitter, Instagram, enz. met een aangepaste geboortedatum. Zij worden blootgesteld aan alle informatie die op deze openbare Sociale Media rondgaat, waaronder veel informatie waarvan u liever niet wilt dat zij dat onder ogen krijgen.

Yoepy biedt een goed alternatief op deze Sociale Media. Op Yoepy zitten kinderen in een beschermde omgeving waarop alleen andere basisschoolkinderen komen. Zij kunnen hier tussen louter leeftijdgenoten vertrouwd raken met de vele aantrekkelijke kanten van de Sociale Media, zonder dat u en zij zich zorgen hoeven te maken over de minder aantrekkelijke kanten. Dit maakt Yoepy tot een overzichtelijke en leerzame voorbereiding op het ‘grote internet’ later.
Omdat ze op Yoepy de kans krijgen een ‘community’ op te bouwen met gelijkgestemden zal de behoefte om op Facebook te willen ook minder worden als ze in groep 7 of 8 zitten, dan nu vaak het geval is. Hun online sociale leven speelt zich af op Yoepy, dáár vinden ze hun vrienden.
Met het afsluiten van de basisschool stopt ook hun account op Yoepy. Kinderen maken een grote, zowel maatschappelijke als emotionele stap en zullen Yoepy kinderachtig gaan vinden. Maar omdat ze thuis zijn geraakt in een sociale online omgeving, zullen ze beter gewapend zijn tegen de valkuilen op Facebook en de andere online Sociale Media.
Ook de leerkrachten krijgen op Yoepy een account, met die restrictie dat zij alleen kunnen communiceren in de groep van hun klas. Zij kunnen ook geen ‘vriend’ worden van leerlingen. En leerlingen kunnen alleen met de leerkracht communiceren via de groep van de klas.

Ook buiten school kunnen de kinderen gebruik maken van Yoepy. Zij kunnen communiceren met hun vriendjes en vriendinnetjes, zowel die van hun eigen klas en school, alsook met kinderen van andere scholen die een account hebben op Yoepy. Ook hun vriendjes van de sportclub, padvinders, broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes, enz. kunnen via hun school een account hebben op Yoepy.
Er kunnen ook groepen gevormd worden buiten de school en de klas om, zoals bijvoorbeeld met vriendjes in de buurt, hun sportelftal of met kinderen die een gemeenschappelijke hobby delen, naar dezelfde camping gaan, in een plus-klas zitten op andere scholen, dezelfde voornaam hebben, enz.
De enige voorwaarde is dat ze allemaal via hun school een account op Yoepy hebben.
Door inspirerende inhoud toe te voegen op Yoepy gaan wij de kinderen informeren en uitdagen op gebieden als onder meer nieuws, lezen, sport, muziek, techniek & wetenschap, cultuur en gezondheid.
Heb je zelf leuke ideeen voor Yoepy? Input van ouders is te allen tijde zeer welkom!
Wat is er aan

Nieuws

Yoepy draait testfase in scholen

Op zeven scholen in de provincie Groningen draait een Yoepy-pilot. De leerlingen testen de techniek van Yoepy en geven waardevolle feedback voor de ontwikkelaars. Er wordt met enige regelmaat overlegd met leerkrachten, van de kinderen ontvangen wij voorstellen en suggesties in de digitale ideeënbus op het Yoepy-platform en er wordt goed gebruik gemaakt van de […]

Wil je ons graag bereiken?

Contact

Stuur ons een bericht
Adres

Stichting Yoepy Nederland
Kerkstraat 78A
1017 GN  Amsterdam
info@yoepy.nl

aangesloten bij mediawijzer

contact-lezen